Ανακοίνωση υποβολής αιτήσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018

Έχουν ανακοινωθεί οι λεπτομέρειες για την υποβολή αιτήσεων από τους υποψήφιους. Μπορείτε να δείτε αναλυτικά την ανακοίνωση και τις πληροφορίες στην ενότητα Πληροφορίες για το Μεταπτυχιακό