Παράταση ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων έως και την 12η Ιανουαρίου 2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΜΣ) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΕ ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (INFORMATION MANAGEMENT IN THE DIGITAL ENVIRONMENT) Ακαδ. Έτος 2017-2018 Το Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης οργανώνει ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΜΣ) (πλήρους και μερικής φοίτησης). Το ΠΜΣ απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) με τίτλο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ …

Ανακοίνωση υποβολής αιτήσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018

Έχουν ανακοινωθεί οι λεπτομέρειες για την υποβολή αιτήσεων από τους υποψήφιους. Μπορείτε να δείτε αναλυτικά την ανακοίνωση και τις πληροφορίες στην ενότητα Πληροφορίες για το Μεταπτυχιακό