Επικοινωνία

Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης

Γραμματεία Τμήματος Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης (Δευτέρα – Παρασκευή, 10:00-13:00),

Σίνδος, Τ.Κ. 54101

Τηλ. 2310-013185

Ε-mail: infolibd@libd.teithe.gr